Con đường dời đô của Lý Công Uẩn

Tìm hiểu những con đường sông từ Hoa Lư đén Thăng Long khi Lý Công Uẩn dời đô, đó là con đường đi từ Hoa Lư xuống Sào Khê, vào sông Hoàng Long, đến Gián Khẩu vào sông Đáy, đến Phủ Lý tiến vào sông Nhuệ , đến Hữu Từ rẽ vào sông Tô Lịch thay vì sông Hồng - tuyến giao thông đường thủy chính nhưng quá x...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!