Trích dẫn APA

Ngọc Minh. Hà Nội đã từng có tên gọi gì?

Chicago Style Citation

Ngọc Minh. Hà Nội đã Từng Có Tên Gọi Gì?

Trích dẫn MLA

Ngọc Minh. Hà Nội đã Từng Có Tên Gọi Gì?

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.