Quốc huy Việt Nam ngày ấy và bây giờ

Quốc huy Việt Nam đã được ban bố theo Sắc lệnh 254-SL ngày 19-1-1956 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuy nhiên từ đó đến nay chưa có quy định chuẩn về việc sử dụng nên hiện nay đang có tình trạng hình Quốc huy Việt Nam có nhiều phiên bản, không đồng nhất theo một mẫu. Bài phân tích và giới thiệu mẫu Quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Nông
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!