Diễn biến đáng lo ngại trên biển Đông

Trung quốc lại vừa cho tàu Hải giám tuần tra biển Đông cũng như xúc tiến kế hoạch cùng thăm dò dầu khí ở Trường Sa với Philippin, bắt đầu từ ngày 25-8

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!