Việt Nam không nhượng bộ về chủ quyền

Tại đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt - Trung cấp Thứ trưởng lần thứ Hai diễn ra tại Bắc Kinh, ngày 28-8-2011, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thay mặt Đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ những tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và T...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương