100 năm trận máy bay ném bom đầu tiên: sự trớ trêu của lịch sử

Sau 100 năm trận máy bay ném bom đầu tiên vào Libya (1/11/1911) do Italia thực hiện, liên quân NATO lại sử dụng máy bay ném bom để tấn công đất nước này với mức độ hiện đại nhưng cũng xuất phát từ 7 căn cứ quân sự của Italia

Lưu vào:
Tác giả chính: Quản, Dưỡng Lôi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sau 100 năm trận máy bay ném bom đầu tiên vào Libya (1/11/1911) do Italia thực hiện, liên quân NATO lại sử dụng máy bay ném bom để tấn công đất nước này với mức độ hiện đại nhưng cũng xuất phát từ 7 căn cứ quân sự của Italia