Kế nghiệp tổ tiên cùng nhau dựng nước và giữ nước

Ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và hiện thực tốt đẹp của đất nước Việt Nam qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!