Để mãi mãi được sống với độc lập, tự do và hạnh phuúc

Trích diễn văn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp tiếp sau bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong Lễ Độc lập 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!