Dự báo 25 năm đầu thế kỷ\

Sách giới thiệu tổng quan về diện mạo của thế giới, những ảnh hưởng, tác động trong 25 năm đầu của thế kỷ 21 thông qua những dự báo khoa học

Lưu vào:
Tác giả chính: Nưũ, Tiên Chung
Đồng tác giả: Quách, Hải Lượng, Trần, Xuân Nhiễm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909.82 D550b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn