Cần đối thoại với dân

Phiên họp đầu tiên của Ban biên tập về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, trong đó có nội dung sẽ gắn liền với mô hình "đối thoại" với dân liên quan tới vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Luân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Phiên họp đầu tiên của Ban biên tập về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, trong đó có nội dung sẽ gắn liền với mô hình "đối thoại" với dân liên quan tới vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân