Myanmar đã chính thức trở thành thành viên AIPA

Tại cuộc họp Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32 (AIPA-32) ngày 20-9-2011 đã nhất trí kết nạp Myanmar trở thành thành viên chính thức AIPA

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!