Nghị định 68 về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức: Có "buộc" được cán bộ trung thực?

Việc thực hiện Nghị định 68 về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức được coi là bước tiến mới trong biện pháp chống tham nhũng của Chính phủ, tuy nhiên vẫn chưa "bịt" được hết các lỗ hổng, liệu những quy định trong NĐ này có buộc được cán bộ công chức công khai, minh bạch toàn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!