Trích dẫn APA

Nguyễn, S. H. Chủ Tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dự khai mạc AIPA-32.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Sinh Hùng. Chủ Tịch QH Nguyễn Sinh Hùng Dự Khai Mạc AIPA-32.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Sinh Hùng. Chủ Tịch QH Nguyễn Sinh Hùng Dự Khai Mạc AIPA-32.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.