Cốt lõi của Hiến pháp: Giới hạn quyền lực nhà nước

Bài trả lời của Ông Nguyễn Đăng Dung, Gs.khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp gồm những vấn đề về quyền dân chủ, giá trị trường tồn của HP 1946

Lưu vào:
Tác giả chính: Nghĩa Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!