Tổ tiên ta giữ nước - Bài 3: Một số chiến công hiển hách chống ngoại xâm

Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán nối lại nền độc lập với trận chiến Bạch Đằng năm 938

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Công Vĩ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!