Tổ tiên ta giữ nước - Một số chiến công hiển hách chống ngoại xâm

Kỳ 4 với bài: Lê Lợi - 10 năm trường kỳ kháng chiến quét sạch giặc Minh xâm lược, kể về trận đại thắng Đống đa - Ngọc Hồi: Nguyên cớ trực tiếp để quân Thanh vào Đại Việt, Hoàng đế Quang Trung đã cho hành quân cấp tốc với chiến thuật bất ngờ tiêu diệt hàng vạn quân địch vào dịp Tết Mậu Thân - Kỷ Dậu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!