Tổ tiên ta giữ nước - Kế sách xây dựng đất nước, củng cố nền độc lập

Kỳ 4: Ông cha ta chống tham nhũng. Những bài học chống tham nhũng của ông cha ta để lại từ thế kỷ 13: Chu Văn An đời Trần treo ấn từ quan, Nguyễn Trãi đời Lê bị bọn gian thần hãm hại, Nguyễn Trường Tộ đời Nguyễn đã viết bản điều trần gửi triều đình......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!