Tổ tiên ta giữ nước - Bài cuối: Sự kết tinh truyền thống giữ nước của dân tộc

Phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan Việt Nam phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước cũng như sức mạnh của chiến tranh nhân dân đã sáng tạo vô tận cách thức đánh và thắng giặc xâm lược

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Viết Chức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!