Bàn điều hành giá xăng dầu: Hai bộ nặng lời, lộ ra nhiều chuyện

Những cuộc tranh luận tại Hội thảo "Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường ở VN hiện nay" giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương và các doanh nghiệp nhằm bình ổn giá

Lưu vào:
Tác giả chính: Cẩm, Văn Kình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!