Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng

Những thành tựu to lớn của Đảng và con người Việt Nam trong việc đánh bại hai đế quốc Pháp và Mỹ được tạo nên bởi tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" - tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc truyền thống được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển lên tầm cao mới của thời đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Mậu Hãn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!