Trích dẫn APA

Vụ rò rỉ hóa chất ở Bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) - Xử phạt, buộc Vinacomin khắc phục vi phạm môi trường.

Chicago Style Citation

Vụ Rò Rỉ Hóa Chất ở Bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) - Xử Phạt, Buộc Vinacomin Khắc Phục Vi Phạm Môi Trường.

Trích dẫn MLA

Vụ Rò Rỉ Hóa Chất ở Bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) - Xử Phạt, Buộc Vinacomin Khắc Phục Vi Phạm Môi Trường.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.