Gửi nội dung này: Vụ rò rỉ hóa chất ở Bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) - Xử phạt, buộc Vinacomin khắc phục vi phạm môi trường