Những bức tường ngăn cách vòng quanh thế giới

Bài giới thiệu về những bức tường ngăn cách giữa các quốc gia trên thế giới, đó là: bức tường Hòa bình ở Bắc Iceland; bức tường ở khu vực biên giới Mỹ và Mexico; Bức tường là khu phi quân sự giữa Hàn quốc và CHDCND Triều tiên......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thanh Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!