Trích dẫn APA

Trần, T. P. Những bức tường ngăn cách vòng quanh thế giới.

Chicago Style Citation

Trần, Thanh Phong. Những Bức Tường Ngăn Cách Vòng Quanh Thế Giới.

Trích dẫn MLA

Trần, Thanh Phong. Những Bức Tường Ngăn Cách Vòng Quanh Thế Giới.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.