Sửa luật đất đai phải sửa Hiến pháp

Theo TS.Trần Quang Huy, khoa Pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội, giữa Hiến pháp, Luật đất đai và Bộ luật dân sự chưa có sự thống nhất về sở hữu đối với đất đai. Do vậy muốn sửa Luật đất đai, cần thiết phải sửa Hiến Pháp......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!