Nhà thầu Việt Nam thua trên sân nhà

Số liệu do Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam công bố, đến 90% các gói thầu xây lắp thực hiện theo phương thức chìa khóa trao tay đã thuộc về các công ty nước ngoài

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!