Nguyên tắc cho hòa bình trên biển Đông

Nội dung bình luận việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông giữa Việt Nam - Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Nguyên tắc quan trọng nhất nêu trong Thỏa thuận được đưa lên hàng đầu là việc khẳng định lập trường kiên trì thông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hữu Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!