Mạnh về biển, giàu từ biển

Những đánh giá về tiềm năng, lợi thế của kinh tế biển nước ta, ghi nhận về những thành tựu kinh tế - xã hội biển đảo và các địa phương nơi có những đoàn tàu không số đã đi qua

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Tiền Tuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!