Kiểm soát quyền lực phải là tư tưởng xuyên suốt

Nội dung trả lời phỏng vấn báo Tiền phong của Ông Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Quốc hội xung quanh một số nội dung nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp. Theo ông Trần Ngọc Đường, cần có cơ chế để Bãi nhiệm, có Tòa án Hiến pháp, Luật biểu tình......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!