Nghiên cứu khoa học về chủ quyền Việt Nam trên biển Đông

Bài viết về những chuyển biến quan trọng trong tư duy chính sách cũng như các biện pháp cụ thể bảo về chủ quyền biển đào và giữ ổn định tình hình trên biển Đông nhân việc ký kết Thỏa thuận về Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển mới đây giữa Việt Nam và Trung Quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hữu Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!