Không có chỗ cho "đường lưỡi bò"

Bài tổng hợp liên quan đến việc Tạp chí Nature vừa đăng 2 bài viết bày tỏ quan điểm về các bản đồ thể hiện yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc ở biển Đông

Lưu vào:
Tác giả chính: Trùng Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!