Trích dẫn APA

Văn Úc. Thuốc thử đối với tân Thủ tướng.

Chicago Style Citation

Văn Úc. Thuốc Thử đối Với Tân Thủ Tướng.

Trích dẫn MLA

Văn Úc. Thuốc Thử đối Với Tân Thủ Tướng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.