Kinh tế các nước Đông Nam á - thực trạng và triển vọng\

Sách giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các nước ASEAN trong những năm qua và xu hướng phát triển trong những năm tới; dự báo triển vọng phát triển của từng nước ASEAN

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đức Thành
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Viện Nghiên cưú Đông Nam á
Đồng tác giả: Trương, Duy Hoa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.959 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn