Hợp tác trên biển Đông theo luật pháp quốc tế

Trước thông tin về tập đoàn dầu khí ExxonMobil (Hoa Kỳ) đã tìm thấy thấy dầu khí tại giếng khoan số 2 nằm trong lô 119 ngoài khơi Đà Nẵng, bài viết phân tích về sự cần thiết trong sự hợp tác của các tập đoàn dầu khí nước ngoài khai thác trên vùng biển Việt Nam phải tuân theo luật pháp quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hữu Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!