Nhận diện an ninh khí hậu

Bài viết về những cảnh báo đối với vấn đề Biến đổi khí hậu, nó có khả năng gây sụp đổ nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia đảo nhỏ và thấp. Việt Nam nên coi BDDKH là lĩnh vực an ninh khí hậu như thế giới đã quan niệm và ứng phó...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!