Đông Nam á chặng đường dài phía trước\

Sách đề cập nhiều vấn đề kinh tế vĩ mô, các chính sách và khuynh hướng của toàn bộ 10 quốc gia ASEAN, thảo luận đánh giá những chính sách của các quốc gia này và triển vọng phát triển trong tương lai của Đông Nam á

Lưu vào:
Tác giả chính: Lim Chong Yah
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.959 Đ455n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn