Vì tương lai hòa bình của biển Đông

Bài phân tích Vai trò của Trung quốc tại biển Đông đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ ba về biển Đông diễn ra ngày 4-11-2011, tại Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyên Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!