Quyền lực và sức khỏe - Những điều chưa biết trong điện Kremli: Hồi ký\

Hồi ký của Giáo sư, Viện sĩ Evgery Chacốp, chuyên gia tim mạch nổi tiếng của Liên Xô (cũ) và thế giới, với những nhận xét, đánh giá các sự kiện vui buồn trong suốt 20 năm trực tiếp theo dõi sức khỏe cho các vị lãnh đạo, cán bộ cấp cao của Liên Xô, về 2 yếu tố luôn gắn chặt là quyền lực và sức khỏe...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Evgeny Chacốp
Đồng tác giả: Trịnh Trang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động - xã hội, 2002
Chủ đề:
Nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 947.086 Qu603l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn