Phía sau...hạt gạo

Lần thứ hai, sau ngàn đời đem lại no ấm, sau hơn 20 năm đem về ngoại tệ nhờ xuất khẩu, hạt gạo Việt Nam được tôn vinh bằng Festival. Tuy nhiên, còn người nông dân, người làm ra hạt ngọc bao giờ mới được tự hào? họ bao giờ mới được thoải mái mà nói rằng cuộc sống chúng tôi đang thay đổi nhờ hạt gạo?đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!