Hattrick - từ thể thao và ngôn ngữ

Nhân SEA Games 22 tại Việt Nam, bài giới thiệu và giải thích ý nghĩa của từ Hattrick trong bóng đá và thể thao nói chung, cũng như trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Hattrick dùng để chỉ ba kỳ tích của ai đó trong bất kỳ một lĩnh vực nào trong cuộc sống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Tình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!