Luật pháp và việc thực thi pháp luật

Để xây dựng một Nhà nước pháp quyền, cần có hai điều cốt yếu, đó là: soạn thảo các văn bản pháp luật có chất lượng và việc thực thi pháp luật kịp thời, nghiêm minh. Bài phân tích về những điều cần khắc phục trong 2 điều cốt yếu nêu trên, bởi vì trên thực tế hai điều này không phải lúc nào cũng thống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Ngọc Đệ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!