Câu chuyện xung quanh tờ 10 USD

Về hình ảnh của Alexander Hamilton trên tờ 10 USD. Đó là người lãnh đạo cách mạng đầy tài năng và được người dân Mỹ coi như là vị anh hùng dân tộc, người đã thiết kế xây dựng nên một hệ thông hành chính của Chính phu Mỹ, ông được coi cánh tay phải của Tổng thống George Washington. Cuối đời ông đã bị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Tùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Về hình ảnh của Alexander Hamilton trên tờ 10 USD. Đó là người lãnh đạo cách mạng đầy tài năng và được người dân Mỹ coi như là vị anh hùng dân tộc, người đã thiết kế xây dựng nên một hệ thông hành chính của Chính phu Mỹ, ông được coi cánh tay phải của Tổng thống George Washington. Cuối đời ông đã bị chính Phó Tổng thống Mỹ Aaron Burr cùng thời bắn chết trong một cuộc đọ súng