Từ truyền thuyết đến sự thật lịch sử

Trao đổi với Giáo sư sử học Lê Văn Lan về bài viết: Mấy điều không nên khi tìm lửa qua khói, trên báo KH&DS số 37 ngày 16-5-2003, và một số truyền thuyết liên quan đến địa danh cũng như về ý nghĩa lịch sử của Phong Châu, Văn lang, phủ Lâm Thao, Làng Cả, ngọc phả Hùng Vương và ngọc phả đền Hùng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Duy Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!