Trích dẫn APA

Phan, D. K. Từ truyền thuyết đến sự thật lịch sử.

Chicago Style Citation

Phan, Duy Kha. Từ Truyền Thuyết đến Sự Thật Lịch Sử.

Trích dẫn MLA

Phan, Duy Kha. Từ Truyền Thuyết đến Sự Thật Lịch Sử.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.