Tác giả mẫu Quốc huy Việt Nam: Họa sĩ Trần Văn Cẩn

Giải thích về bản quyền tác giả mẫu Quốc huy Việt Nam giữa Họa sĩ Trần Văn Cẩn và họa sĩ Bùi Trang Chước, nêu các văn bản pháp luật có liên quan

Lưu vào:
Tác giả chính: Triều Dương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!