Rung chấn tại Quảng Nam do tích nước thủy điện

Đó là kết luận ban đầu của Đoàn khảo sát Viện Khoa học-CN VN khi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Trà My về hiện tượng động đất ở Bắc Trà My. Tuy nhiên, kết luận này vẫn chưa làm chính quyền và người dân sở tại yên tâm về hiện tượng sụt lở đất bất thường nơi đây...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quỳnh Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!