Hiến pháp 1946 - Một hiến văn đậm tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền

Nội dung trao đổi của GS.Nguyễn Đăng Dung, Đại học quốc gia Hà Nội, Ủy viên Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật UBTWMTTQVN góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!