"Hoàng Sa của An Nam là không tranh cãi"

Nêu những vấn đề lịch sử liên quan đến 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này. Trong đó có báo cáo gửi Toàn quyền Đông Dương ngày 3-3-1925 về vấn đề này Thượng thư Bộ Binh Thân Trọng Huề khẳng định: Các đảo nhỏ đó bao giờ cũng là sở hữu của nướ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Tùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!