Khôi phục quyền phúc quyết của dân

Nêu một số góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 tại Hội thảo khoa học chủ yếu nhằm khôi phục quyền phúc quyết của người dân và khẳng định vai trò của Đảng trong Hiến pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Bảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!