Nhà hát Lớn Hà Nội: Những dấu mốc tới tuổi 100

Bàn về một số vấn đề đặt ra nhân lễ kỷ niệm Nhà hát Lớn Hà Nội 100 tuổi (9/12/1911--9/12/2011) - một công trình văn hóa độc đáo, cùng với các dấu mốc lịch sử song hành

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thụy Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!